Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Impressum a právne informácie Vetter Slovakia.

Obchodné značka: Frutree je obchodná značka spoločnosti: Vetter Slovakia, spol. s r.o.
Obchodné meno: Vetter Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: F.Urbánka 9, 91700 Trnava
Prevádzka: Priemyselná 2, 920 01 Hlohovec
Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro / Vložka číslo: 1456/T
IČO: 34126619
IČ DPH: SK2020393727
Štatutárny orgán: Ing. Vojtech Schwarz, Anton Klocker, Christian See
Kontakty: Telefónne číslo: +421 948 246 087
Kontakt: Emailová adresa: eshop@frutree.sk
Kontakty: Sociálne siete: Facebook, Instagram
Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Bankový účet: SK32 1111 0000 0066 1472 3059. BIC/SWIFT: UNCRSKBX.
Copyright © 2022 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.