FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Na stiahnutie formulára kliknite TUKomu - Predávajúci:

Obchodné meno: Vetter Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo: F.Urbánka 9 , 917 00  Trnava

Internetový obchod: https://www.thefreshcompany.sk

e-mailová adresa: servis@thefreshcompany.sk


Kto - Kupujúci

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ……………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………

E-mail spotrebiteľa: ……………………………………………………………………

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie

tovaru …………………………………………………………………………………,

uvedený v daňovom doklad – faktúre č. ………………………

Dátum objednania tovaru a Dátum prevzatia tovaru …………………………………

Spoločne s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.


Dátum ……………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa (pri listinnej podobe)

Copyright © 2020 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.