Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Prečo darovať ženám darček k MDŽ

Ženy, mamy, dcéry aj staré mamy si zaslúžia pozornosť
a obdiv za denno-denne vykonávanú prácu.
Prejaviť vďaku aspoň raz v roku je preto minimum. Čo myslíte?

Darček k MDŽ s osobným prianím na krásnej pohľadnici je najlepšou voľbou,
pokiaľ ide o vyjadrenie lásky, poďakovania a uznania.

Prečo darovať darček na MDŽ | Frutree

Medzinárodný deň žien je 8. marca.

Sviatok MDŽ pripomína boj žien za ich rovnoprávnosť, práva, zavedenie volebného práva a odstránenie diskriminácie medzi pohlavím.

Oficiálne bol sviatok MDŽ uznaný OSN až v roku 1975. Organizácia spojených národov uznala 8. marec ako medzinárodný deň solidarity žien, deň za rovnoprávnosť žien zo všetkých krajín, deň spravodlivosti, mieru a rozvoja.

Mylne sa tento sviatok považuje za prežitok komunizmu. Nie je tomu však tak! MDŽ má hlboký zmysel a poukazuje na dôležité hodnoty a kvalitné podmienky a práva.

Ženy, maminky, dcéry aj staré mamy si zaslúžia pozornosť a obdiv za denno-denne vykonávanú prácu. Skĺbiť prácu s rodinou a domácnosťou dá zabrať! Prejaviť preto rešpekt raz v roku je preto minimum. Čo myslíte?

8. marec je medzinárodný deň žien.

Sviatok – medzinárodný deň žien – pripomína boj žien za ich rovnoprávnosť, práva, zavedenie volebného práva a odstránenie diskriminácie medzi pohlavím.

Oficiálne bol sviatok MDŽ uznaný OSN až v roku 1975. Organizácia spojených národov uznala 8. marec ako medzinárodný deň solidarity žien, deň za rovnoprávnosť žien zo všetkých krajín, deň spravodlivosti, mieru a rozvoja.

Mylne sa tento sviatok považuje za prežitok komunizmu. Nie je tomu však tak! MDŽ má hlboký zmysel a poukazuje na dôležité hodnoty a kvalitné podmienky a práva.

Ženy, maminky, dcéry aj staré mamy si zaslúžia pozornosť a obdiv za denno-denne vykonávanú prácu. Skĺbiť prácu s rodinou a domácnosťou dá zabrať! Prejaviť preto rešpekt raz v roku je preto minimum. Čo myslíte?

Prečo darovať darček na MDŽ | Frutree
Prečo darovať darček na MDŽ | Frutree

Darček ako vyjadrenie emócií.

Jedným zo základných aspektov darovania je schopnosť vyjadrovať emócie. Darčeky slúžia ako hmatateľné vyjadrenia našich pocitov voči druhým, umožňujú nám komunikovať lásku, ocenenie, vďačnosť alebo dokonca ospravedlnenie. Starostlivým výberom darčeka vyjadrujeme svoje pochopenie záujmov, preferencií a túžob príjemcu, čím preukazujeme, že sme investovali čas a úsilie do pochopenia jeho potrieb. Tento akt ohľaduplnosti posilňuje emocionálne väzby, prehlbuje vzťahy a podporuje pocit spojenia medzi darcom a prijímateľom.

Prečo darovať darček na MDŽ | Frutree

Cesta k srdcu druhého človeka

Pochopením psychológie za dávaním darčekov sa môžeme tejto praxi venovať vedomejšie a zmysluplnejšie. Keď dávame darčeky premyslene a úprimne, využívame silu tejto odvekej tradície na utužovanie vzťahov, vytváranie trvalých spomienok a prinášanie radosti darcovi aj obdarovanému.

V konečnom dôsledku nám akt dávania pripomína našu spoločnú ľudskosť a dôležitosť budovania spojení v neustále sa meniacom svete.

Cesta k srdcu druhého človeka

Pochopením psychológie za dávaním darčekov sa môžeme tejto praxi venovať vedomejšie a zmysluplnejšie. Keď dávame darčeky premyslene a úprimne, využívame silu tejto odvekej tradície na utužovanie vzťahov, vytváranie trvalých spomienok a prinášanie radosti darcovi aj obdarovanému.

V konečnom dôsledku nám akt dávania pripomína našu spoločnú ľudskosť a dôležitosť budovania spojení v neustále sa meniacom svete.

Prečo darovať darček na MDŽ | Frutree
Prečo darovať darček na MDŽ | Frutree

Psychologické výhody pre darcu.

Zatiaľ čo akt darovania je primárne zameraný na príjemcu, výskum ukázal, že darcovi prináša aj významné psychologické výhody. Akt dávania darčekov aktivuje mozgové centrum odmeňovania a spúšťa uvoľňovanie dopamínu, neurotransmiteru spojeného s potešením a šťastím. Tento zážitok pozitívnych emócií prispieva k zvýšeniu celkovej pohody a pocitu naplnenia. Navyše, dávanie druhým môže poskytnúť zmysel a zmysel, zvýšiť sebaúctu a sebahodnotu.

Copyright © 2023 Frutree s.r.o. | All rights reserved. | Graphic design: CODES Brand House, Ltd. | Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.