Celkové zdravie, prevencia dlhodobých chorôb a predčasného starnutia.
 
Zdravie srdca a prevencia srdcovo - cievnych chorôb.
 
Prevencia nezdravého priberania na váhe a udržanie zdravej hmotnosti.
 
Udržanie priaznivej červnej mikrobioty.
 
Prevencia vzniku a lepšie zvládanie existujúcej cukrovky typu 2.
 
Prevencia zhoršenia zraku.
 
Prevencia vzniku rakoviny.
 
Zloženie orechov, makronutrienty a mikronutrienty.