IFS Broker certifikát pre kvalitné a bezpečné potraviny

IFS BROKER Certifikát Vetter Slovakia   Certifikát IFS BROKER

Kvalitné a bezpečné potraviny

IFS (International Broker Standard = Medzinárodná potravinová norma). Táto norma kvality a bezpečnosti potravín garantuje, že Vetter Slovakia spol. s.r.o. nakupuje suroviny len od spoločností, ktoré sú držiteľmi certifikátu IFS FOOD.

Medzinárodný štandard IFS sa zameriava na bezpečnosť, kvalitu a zákonné požiadavky pri výrobe potravín. Vznikol ako požiadavku obchodných reťazcov na väčšiu transparentnosť a jednotnosť pri posudzovaní dodávateľov z hľadiska potravinárskej bezpečnosti dodávaných výrobkov. Výsledkom procesu certifikácie je registrácia výrobcu / dodávateľa na IFS portáli, kde majú prístup zainteresované obchodné reťazce, ktoré si tak môžu vyberať či hodnotiť svojich dodávateľov.

Viac o certifikácii IFS BROKER

IFS BROKER Certifikát Vetter Slovakia | FruTree
 
Copyright © 2020 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.