EKO BIO certifikát ekologického poľnohospodárstva

Eko Bio Certifikát Vetter Slovakia   Certifikát EKO BIO POĽNOHOSPODÁRSTVO

Zdravá pôda -> zdravé rastliny –> zdravé zvieratá –> zdravé potraviny => trvalo udržateľný život

Ekologické poľnohospodárstvoje moderný systém hospodárenia, ktorý bez použitia syntetických pesticídov a hnojív a bez týrania zvierat produkuje kvalitné a zdravé biopotraviny. Ekologické poľnohospodárstvo zároveň prispieva k udržovaniu vyváženej kultúrnej krajiny a vytvára podmienky pre prosperitu vidieka.

Viac na stránke slovenskej certifikačnej autority

Eko poľnohospodárstvo certifikát Vetter SlovakiaCertifikát EKO poľnohospodárstvo

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. vykonáva kontrolu a certifikáciu od roku 2004. Hlavnými predmetmi podnikania sú kontrola a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV). Výkonom kontroly a certifikácie je spoločnosť oprávnená u prevádzkovateľov zaoberajúcich sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat v EPV , t.j. rastlinná výroba vrátane zberu voľne rastúcich rastlín a ich častí a pestovania húb a živočíšna výroba vrátane chovu včiel; prevádzkovateľov zaoberajúcich sa výrobou biopotravín, biokrmív a kŕmnych zmesí, bioosív a vegetatívneho množiteľského materiálu; balením, prebaľovaním a označovaním produktov v EPV; dovozcov a vývozcov bioproduktov z tretích krajín; obchodníkov, distribútorov a skladovateľov produktov v EPV.

Vetter Slovakia spol. s.r.o. je v zozname kontrolovaných prevádzkovateľov pod registračným číslom SK-2006/415.

Zoznam kontrolovaných prevádzkovateľov

Eko Bio Certifikát Vetter Slovakia | FruTree
Eko Bio Certifikát Vetter Slovakia | FruTree
 
 
 
 
Copyright © 2020 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.